Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ

Коли под наем от ПИК РЕНТ ЕООД В цената е включено:

 •  Застраховка Гражданска Отговорност
 •  Пълно АВТОКАСКО, денонощна пътна помощ и техническа поддръжка
 •  Неогранчени километри
 •  До двама допълнителни шофьори
 •  Пътна такса за Р.България (Винетка)
 •  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛА ПОД НАЕМ В СОФИЯ от 06:00ч -00:00ч
 • Във времето от 00:00ч-06:00ч - се заплаща 10 евро доставка на автомобил
 •  Денонощна пътна помощ                                                                                                                                                                                                                                       Може да поръчате още:                                                                                                                                                        
 •  Детски столчета - 1 евро/ден, максимална цена -15 евро за 1 брой        
 •  Пътуване в чужбина - такса за съответната страна и допълнителен депозит

 Минималната възраст на наемателя/допълнителните шофьори е 22 години. Трябва да притежават валидни лични карти или паспорти и шофьорски книжки със стаж не по-малко от 2 години.

Минималния срок за наемане на автомобила е 1 ден.

Горивото не е включено в цената. Автомобилът се доставя с пълен резервоар. При връщането на автомобила с непълен резервоар, наемателят заплаща липсващото гориво.

Автомобилът се предава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора при условията на който става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от един ден от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по договора.

В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиентът трябва да информира незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиентът трябва да се обади в полицията (112) и да вземе издаден от органите протокол.

В случай на повреда на наетия автомобил, ще бъде заменен с друг от същия вид.

Застраховката на автомобила не покрива :

 • Щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените Щети в следствие на ПТП
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице
 • Щети, настъпили по време на използване на автомобила за състезателни цели
 • Щети, настъпили по време на управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.
 • Всякакви щети, когато клиентът не може да представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба на автомобила.
 • Кражба, ако автомобилът бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ЛИЧНИ  ДАННИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Наемателят се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани в базата данни на Наемодателя. Страните се съгласяват изрично, че Наемателят има право да използва тези данни, когато Наемателят при наемането на Автомобила декларира неверни данни или наруши условията на  договора, като Наемодателят може да представи тези данни на държавните ограни, както и в случай, че има подозрения за извършване на престъпление.                                  

Плащането може да се извърши в брой, банков превод или кредитна карта Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron, Borika, V Pay, JCB, UnionPay, American Express, Bancontact. (+3,5 % такса).

При наемането на автомобила, наемателят е необходимо да остави депозит в брой или с кредитна карта. Депозитът е в размер на €100. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, силно замърсен или изгорен интериор.

Спазвайте Закона за движение по пътищата! Не забравяйте да шофирате с включени светлини!